Wall Street Prague
První murál art festival v Praze.

1.6 - 31.9. 2022

Wall Street je první ročník multigalerijního výtvarného festivalu s přesahem do veřejného prostoru

VELKOFORMÁTOVÝCH MALEB

GALERIE

VÝSTAVY

+ bohatá škála doprovodných programů

Fasády, které proměníme v umělecké dílo

Murály se staly již neodmyslitelnou součástí světových metropolí a mění zaběhlé vnímání veřejného prostoru, který ve městech všichni sdílíme. Velkoformátové malby mají mnohdy příležitost vyprávět příběh dané komunity, vytvořit jedinečný zážitek a vzbudit tak v občanech zájem o prostor okolo nás. Festival Wall Street náštěvěvníkům a obyvatelům Prahy přináší oslavu tohoto živého pouličního umění.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/299182/virtual/www/domains/wallstreetprague.com/wp-content/themes/rife-free/advance/utilities/cpt-work.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/299182/virtual/www/domains/wallstreetprague.com/wp-content/themes/rife-free/advance/utilities/cpt-work.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/299182/virtual/www/domains/wallstreetprague.com/wp-content/themes/rife-free/advance/utilities/cpt-work.php on line 210

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/299182/virtual/www/domains/wallstreetprague.com/wp-content/themes/rife-free/advance/utilities/cpt-work.php on line 210

K Olympiku 2

INNERFIELDS

Moskevská Praha 10

MICHAL ŠKAPA / TRON

Za Papírnou Praha 7

INTERESNI KAZKI

Na Zámecké Praha 4

M-CITY

Autoři murálů

Innerfields je umělecký kolektiv, který vznikl v roce 1998 a současně sídlí v Berlíně. Toto umělecké duo vyrůstalo na pozadí graffiti scény provázané různými inspiračními vlivy. Innerfields rádi reflektují své prostředí okolo sebe a vytvářejí převážně realistické figurativní malby, které se mísí s grafickými prvky a symboly. Hlavním tématem jejich práce je lidská bytost, která je vázána na to, že je součástí přírody, která je však často proti ní. Jejich život a práce je výtvarné umění a rádi se účastní festivalů a různých uměleckých projektů po celém světě.

Aleksei Bordusov aka Aec Interesni Kazki je ukrajinský umělec známý svými pozoruhodnými vizuálními obrazy. Jeho surrealistická díla zdobí zdi po celém světě. Typické jsou pro něj jasné a poutavé murály, jenž jsou inspirované vědou, náboženstvím, mytologií, kosmologií, mýty a časy dávnými. Jeho malby vynikají sytými barvami a jsou často doplněné černobílými kresbami. Interesni Kazki využívá motivy, vypadající jako barevné imaginární bytosti z pohádky, jejichž důležitým spojovacím prvkem je pohyb. Srovnání s pohádkovými postavami není neúmyslné, jeho přezdívka Interesni Kazki doslova znamená Zajímavé pohádky.

Michal Škapa je jedním z nejvýznamnějších autorů spjatých s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů 90. let a dlouhodobě patří k jejím lídrům. Byl jedním z autorů spjatých s legendární pražskou Trafo Gallery a dlouhodobě také spolupracuje s Meet Factory, kde má již jedenáct let vlastní studio. Jako umělec pracuje s různými médii a formáty, od nástěnných maleb, akrylové abstrakce rukopisů a airbrush figurativních kompozic až po site-specific instalace a prostorové objekty. Působí také jako grafický designér, založil Analog! Bros -  serigrafickou dílnu a úzce spolupracuje s labelem BiggBoss.

Je polský street artový umělec, grafický designér a ilustrátor, který rád ve svých pracích využívá šablony. Staví umělecké instalace, kurátoruje výstavy a často je na cestách po světě. Jako autor projektu M-city, realizoval stovky murálů. Jeho díla byla uvedena na řadě skupinových i samostatných uměleckých výstav pořádaných v Polsku i v zahraničí. Je hlavním kurátorem 238×504 Hoarding Gallery v Gdyni a také jedním ze tří kurátorů série výstav o street artu v Polsku. Jeho fascinace městem a urbanistickou iniciativou je jasně patrná v jeho dílech, které zahrnují jak menší plakáty, tak velkoplošné murály na stovkách metrů čtverečních.

Výstavy

WALL STREET

1.6.–7.8. 2022

Kolektivní výstavní projekt Wall Street připomíná desetileté výročí kultovní expozice Městem posedlí, k níž se také volně vztahuje. Soustředí se tentokrát čistě na domácí komunitu s ambicí reflektovat posun, který za poslední roky na výtvarné scéně ohledně bývalých writerů nastal, a představit je v trochu jiném kontextu. Základ autorské sestavy tvoří legendy českého graffiti, jež se iniciačního projektu účastnily, i několik dalších autorů, kteří se vyprofilovali v mezidobí uplynulé dekády. Klíčovými slovy jsou tak jako na ulici především individualita a skills. Expozice je zaměřená hlavně na malbu, dílčí roli hrají ale i objekty a instalace. V členitém prostoru galerie kombinuje závěsné obrazy s několika piecy vytvořenými symbolicky přímo na stěny.

Výstavu ve Ville Pellé zaměřenou na špičku domácí street art a graffiti komunity připravil respektovaný historik umění Radek Wohlmuth, který byl také kurátorem výstavy Městem Posedlí.

Michal Škapa / Tron; Jan Kaláb / Point; Petr Königsmark / Zeb One; Václav Matoušek / Bill the Hobo; Jakub Matuška / Masker; Matěj Olmer / Bior; Jakub

Uksa / Obic; Ondřej Vyhnánek / X-Dog; Epos 257

Kurátor: Radek Wohlmuth

MATĚJ OLMER - From Entropy to Melancholy
9.6.- 14.8. 2022

Práce Matěje Olmera ( 1979), zachycují především přeskupení hmoty. Jsou to nové konfigurace útržků konvenční reality, podvědomé a intuitivní - avšak ne nahodilé vize. Představují fantaskní svět s konkrétními odkazy do oblasti vědy a umění, např. astronomie, biologie nebo literatury. Tento materiál je však coby kompaktní celek zpracován, rozmetán a roztaven a potom znovu na základě vlastního cítění syntetizován texty a obrazy. Syntetická podstata se projevuje i ve skladebných principech jeho prací, kdy expresivní gestickou malbu, kterou akčním způsobem vrství přes sebe.

Kurátor: Pavel Kubesa

THE WA - 48 PORTRAITS (2022)
23.6.- 14.8. 2022

Francouzský umělec pracující pod pseudonymem The Wa (1980), je veteránem veřejného prostoru. Po dokončení studií umění ve Francii začal realizovat umělecká díla takřka po celém světě. Jeho nekompromisní kousky byly k vidění od Brazílie po Mauretánii a od Egypta po Čínu. Zatímco je způsob jeho práce kočovný, sám autor považuje za svůj domovský přístav Berlín. 

Výstavní projekt The Wa - 48 Portraits (2022), začal vznikat již před 5ti lety prvními portréty psů z rozličných útulků. 1.1. 2022 byla série psích portrétů (ne) představena veřejnosti v prostorách Německého pavilonu v Benátkách. Její instalace se uskutečnila přesně půl století poté, co Gerhard Richter reprezentoval Německo na 36. bienále v Benátkách, se svými 48 portréty osobností jenž ovlivnily modernu. (Do prostoru německého pavilonu se jich vešlo pouze 43). První neoficiální výstava na Venice Biennale má pokračování v létě 2022 , v Karpuchina Gallery. 

Kurátorka: Alexandra Karpuchina

MIND THE GAP
4.8. – 11.9.

The Chemistry Gallery představí v rámci festivalu Wall Street tvorbu mladého českého autora Matěje Jonáka (Roke) vycházejícího z prostředí graffiti scény. Jeho práce na plátně budou v galerii doplněny o tvorbu tří zahraničních účastníků prvního pražského mural art festivalu, tedy o díla německé crew Innerfields, ukrajinského autora Interesni Kazki a legendárního M-City z Polska. Tato skupinová výstava tak nabídne vhled do různých přístupů umělecké tvorby autorů z různých zemí, kteří stále aktivně tvoří svá díla ve veřejném prostoru a postupně se svojí tvorbou vstupují i do prostředí klasických galerijních institucí. 

ZERO MUTUAL FRIENDS
30.6.-30.7.

Na výstavě ZERO MUTUAL FRIENDS umělec Jan Zdvořák ukazuje způsoby vizuální abstrakce písma. Za použití tradičních médií kresby a instalace nabízí varianty výtvarného zpracování textu. Slova, u nichž je důležitější spíš jak vypadají než co znamenají. I přesto, že práce Jana Zdvořáka mají konceptuální pozadí, jsou silně založeny na vizualitě.

Doprovodný program

MŮJ SUPERHRDINA

12. 6. 2022 14.30–16.00

Během dílny se děti osobně setkají s aktuálně vystavujícím umělcem Bill the Hobo. Hlavním umělcovým tématem poslední doby je superhrdinství a tak se děti mohou těšit na odpoledne plné super schopností a především výtvarnou tvorbu se spreji, akrylem i fixy. Dílnu povede Bill the Hobo a lektorka Ateliéru Pellé.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

14. 6. 2022 18.00–19.30

Komentovaná prohlídka výstavy Wallstreet s kurátorem Radkem Wohlmuthem a umělci.

 

OD PÍSMENE K DOMU

19. 6. 2022 14.30–16:00

Existuje propojení mezi písmeny a architekturou? Účastníci se nechají inspirovat aktuálně vystavujícím umělcem Zeb One, během dílny si zkusí vytvořit obraz z vlastních iniciál a poté zkusí z plochy přejít k vytvoření modelu celého domu. Dílnu povede lektorka Ateliéru Pellé.

 

VSTŘÍC BUDOUCNOSTI

10. 7. 2022 14.30–16:00

Účastníci si v rámci workshopu budou představovat život na planetě Zemi za 1000 let, až člověk propojí své schopnosti se schopnostmi rostlin a zvířat. Během dílny se budou inspirovat tvorbou aktuálně vystavujícího umělce X-Doga a své vize budoucnosti zkusí převést do soch. Dílnu povede lektorka Ateliéru Pellé.

 

SYMPOZIUM – STREET ART ČTYŘIKRÁT JINAK

18. 7. – 21. 7. 2022 

Prostřednictvím aktuální výstavy Wallstreet se děti seznámí se street artem a jeho technikami. Jaké podoby může mít umění na ulici? Může jít o sochu, obraz, ale také zvukovou instalaci nebo happening. A jaký je rozdíl mezi dobrým uměleckým dílem a vandalismem? V průběhu sympozia děti navrhnou své vlastní street artové dílo, vyzkouší si práci v ploše i v prostoru. Součástí programu bude také setkání s vystavujícími umělci, kteří vystupují pod jmény X-DOG a OBIC.

VÍCE O SYMPOZIÍCH

 

MĚSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

31. 7. 2022 14:30 – 16:00 

Inspirací této dílny bude tvorba aktuálně vystavujícího umělce, který si říká Tron. Jaké by to bylo zaplnit celé město svými kresbami, malbami, vzkazy, představami a přáními? Účastníci společně vytvoří model neexistujícího města, který pomocí sprejů a fixů celý zaplní graffiti uměním. A na závěr se do tohoto roztodivného města vydáme na procházku. Dílnu povede lektorka Ateliéru Pellé.

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

3. 8. 2022 18:00 – 19:00 

Komentovaná prohlídka výstavy Wallstreet s kurátorem Radkem Wohlmuthem a umělci.

 
 

SYMPOZIUM – UDĚLEJ SVŮJ PIECE

1. 8. – 4.8. 2022

Láká vaše dítě tvorba se sprejem a zároveň se bojíte, abyste v něm nezasévali semínko k vandalismu? Od toho je tu sympozium Udělej svůj piece!. Během čtyř dnů se děti prostřednictvím aktuální výstavy Wallstreet seznámí s graffiti artem a na vlastní kůži zažijí, jaké to je být writerem a navrhovat vlastní mural. Společně se také zamyslí nad tím, co odlišuje dobré umělecké dílo od vandalismu. Součástí programu bude setkání s vystavujícím umělcem, který vystupuje pod jménem Tron. Povedou lektorky Ateliéru Pellé. Vhodné pro děti od 6 do 12 let.

VÍCE O SYMPOZIÍCH

 
 

Termín: uskuteční se během výstavy (4.8. – 9.11.)

PŘEDNÁŠKA SE ZAHRANIČNÍM UMĚLCEM INTEREZNI KAZKI

Interezni Kazki je respektovaný ukrajinský umělec jehož surrealistické práce jsou k vidění po celém světě. Aktivně vystavuje ve světových galeriích současného umění a jeho murály jsou k zdobí řadu významných velkoměst. Jak tvoří, co ho inspiruje a jaké dopady bude mít válka na Ukrajině na místní výtvarnou a uměleckou scénu?

PŘEDNÁŠKA SE ZAHRANIČNÍMI UMĚLCI INNERFIELDS

Německé duo tvořící pod značkou Innerfields se za svoji dlouhodobou kariéru stali již pevnou součástí místní berlínské výtvarné scény. Jejich výrazový styl nabádá diváka k zamyšlení a realistickým obrazem často glosuje společenská témata. Jaká je současná německá street artová scéna? Jak se k tomuto druhu umění staví německá společnost a veřejná správa? Jaké je jejich obrazotvorné poselství a kde je jejich výrazová hranice při tvorbě na zakázku?

UMĚLECKÝ WORKSHOP PRO RODIČE A DĚTI

Rozdmýchejte své kreativní nápady a přijďte si vyrobit vlastní tričko nebo obraz. Naučíme vás jak si nejlépe vyrobit vlastní šablonu jak ji používat. Zkušení writeři předají své zkušenosti a řeknou vám co si také dát pozor při práci se sprejem.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Termín: uskuteční se během výstavy (9.6. - 14.8. 2022)
Projděte si výstavu From entropy to melancholy s expresivním malířem Matějem Olmerem a ponořte se s autorem do jeho fantaskního světa ovlivněného astronomií, biologií či literaturou.

DEBATA S UMĚLCEM THE WA

Termín: uskuteční se během výstavy (23.6. - 14.8. 2022) 
Prezentace projektu a debata s autorem na otázky ilegálních intervencí nejen ve veřejném prostoru

Termín: uskuteční se během výstavy (30.6 - 30.7. 2022)

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Komentovaná prohlídka s Jana Zdvořákem v klubu Fuchs2, jehož střechu zdobí umělcova instalace.

Street Art v Praze

Internaktivní mapa míst

Legenda:

Legál

Mural

Umění pro město

Napište nám

Chcete se na něco zeptat nebo potřebujete poradit? Zastavte se u nás v The Chemistry Gallery a dáme řeč. Nemáte čas? Nevadí. Můžete nás také kontaktovat telefonicky a nebo nám napište e-mail. Rádi Vám vše zodpovíme.

Kontakty

Petr Kopal
Produkce
TheChemistry.cz
 
+420 723 768 677

Po. – Pá. 8:00 – 17:00
Petr Hájek
Ředitel
TheChemistry.cz
 
+420 606 649 170

Po. – Pá. 8:00 – 17:00
Kontaktní formulář

Partneři